Viena, nemainīgi fiksēta mēneša maksa
Aprīkots ar "Skybrake" GPS veloparka uzraudzības sistēmu
Papildināts ar ABUS viedo velo slēdzeni
Reģistrēts CSDD

Piesaki savu uzņēmumu testa braucienam


Interneta veikala qwic.lv privātuma politika un lietošanas noteikumi


Kas mēs esam

SIA “Viss visapkārt tīrs” dibināta 1998.gada 30.novembrī. Reģ. Nr.40003421031 .Juridiskā un faktiskā adrese ir Rīga, Ganību dambis 7k-4. Vairāk: https://www.qwic.lv

Kādus datus mēs paturam un kāpēc

SIA “Viss visapkārt tīrs” lūdz un administrē tikai tos personas datus, kas nepieciešami, lai noformētu savstarpējas sadarbības dokumentus atbilstoši pastāvošajai likumdošanai. Tie ir personas vārds, uzvārds, personas kods. Uzņēmumiem – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese. Pēc izvēles un lai uzlabotu komunikāciju varam lūgt telefona numuru, e-pasta adresi, piegādes adresi. Visi dati tiek glabāti SIA “Viss visapkārt tīrs” administratīvajā datu nesējā ar ierobežotu personu piekļuvi.

Kontaktu forma

Kontaktu formā ierakstītie personas dati tiek apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar iepriekš aprakstītajiem noteikumiem.

Sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību. Mūsu lapa izmanto sīkfailus (cookies), lai saglabātu informāciju par Jūsu veiktajām darbībām lapā un nodrošinātu Jums ērtu lapas attēlojumu. Sīkdatnes nesatur personas datus un tiek dzēstas, ja Jūs aizverat šo lapu.

Iestrādātais saturs no citām vietnēm

Šīs vietnes rakstos var būt iestrādāts citu vietņu saturs (piemēram, videoklipi, attēli, raksti utt.). Iestrādātais saturs no citām vietnēm darbojas tieši tāpat kā tad, ja apmeklētājs ir apmeklējis citu vietni.

Šīs vietnes var vākt datus par Jums, izmantot sīkfailus, iestrādāt papildu trešo personu izsekošanu un uzraudzīt Jūsu mijiedarbību ar šo iestrādāto saturu, tostarp izsekot Jūsu mijiedarbību ar iestrādāto saturu, ja, piemēram, Jums ir konts un esat pieteicies šajā vietnē.

Cik ilgi dati tiek uzglabāti

Atbilstoši likumdošanai, ne mazāk kā 5 gadus.

No kādām trešajām personām mēs iegūstam datus

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, vietne Lursoft.


Lietošanas noteikumi

Pircējs izvēlas preces vietnē qwic.lv un ievada piegādei nepieciešamo informāciju (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts un piegādes adrese). Pircējs apliecina, ka informācija ir patiesa un precīza.

Pārdevējs neuzņemas atbildību par iespējamo preču piegādes kavēšanos vai darījuma izpildi, ja Pircēja sniegtā informācija ir neprecīza vai nepatiesa.

Pircējs veic preču apmaksu, izmantojot karti vai internetbanku. Maksājumus nodrošina Paysera e-komercijas risinājumu modulis.

Preču pirkums starp Pārdevēju un Pircēju tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad ir izpildījušies visi zemāk minētie nosacījumi:

·       Pircējs vietnē www.qwic.lv ir izvēlējies pirkumu - preces;

·       Pircējs ir ievadījis līguma izpildei nepieciešamo obligāto informāciju par sevi - vārds un uzvārds, tālrunis, e-pasts un piegādes veids un adrese;

·       Pircējs veicis pasūtījuma apmaksu.

Pēc pirkuma noslēgšanas Pārdevējs nekavējoši nosūta atbilstošu darījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

Pārdevējam ir tiesības vienpusēji lauzt noslēgto pirkumu, par to informējot Pircēju, ja Pircēja sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza un preces piegādi veikt nav iespējams. Pārdevējam ir pienākums ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā atmaksāt Pircējam naudas līdzekļus, ko Pircējs samaksājis par precēm.

Visu saziņu un komunikāciju puses veiks izmantojot Interneta veikala vietnē norādītajām Pircēja un Pārdevēja e-pasta adresēm un tālruni.

Gadījumos, kad nepieciešams nodrošināt informācijas reģistrēšanu uz pastāvīgā datu nesēja, Puses izmantos e-pastus.

Preču piegāde un preces pieejamība

Pārdevējs nodrošina preču piegādi uz norādīto/izvēlēto adresi.

Ja prece ir noliktavā un Pircējs ir korekti norādījis pirkuma līguma izpildei nepieciešamos datus.

Preču piegādi nodrošina SIA “Viss visapkart tīrs”

Preču piegādes izdevumus apmaksā Pircējs atbilstoši izvēlētajam piegādes veidam un adresei.

Interneta veikalā redzamais produkts parasti ir pieejams, taču tā pieejamība noliktavā var strauji mainīties.

Atsevišķos gadījumos preces apraksts, fotogrāfija un iepakojums interneta veikalā var nedaudz atšķirties no faktiskā preces izskata vai apraksta. Ar pilnīgu preces aprakstu un vizuālo izskatu Pircējs var iepazīties klātienē Pārdevēja veikalā.

Ja darījums ir noslēgts, taču kaut kādu apstākļu dēļ prece nav pieejama, Pārdevējs, izmantojot kontaktinformācijā norādīto e-pastu vai tālruni, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas laikā, informēs Pircēju par preces nepieejamību un piedāvās citu piegādes termiņu vai aizvietošanu ar līdzvērtīgu preci.

Ja Pircējs nepiekritīs piedāvātājam piegādes termiņam vai piedāvātajai precei, Pircējam ir tiesības atteikties no līguma un pieprasīt naudas līdzekļu atgriešanu.

Preču garantija un preču atgriešana (atteikšanās no līguma)

Pircējam ir tiesības izteikt pretenzijas par preces kvalitāti 2 (divi) gadu laikā no pirkuma veikšanas datuma.

Preču garantija neietver transporta, apkopes vai citu pakalpojumu/izmaksu kompensāciju Pircējam.

Pircējam ir tiesības atgriezt nelietotu un oriģināli iepakotu preci (atteikties no preces pirkuma līguma) 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pirkuma dienas. Pircējs nosūta Pārdevējam paziņojuma veidlapu par atteikšanos no preces http://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/docs/ATT_veidlapa_preces.pdf

Ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pēc aizpildītas atteikuma veidlapas nosūtīšanas Pircējs uz sava rēķina nodrošina preces nosūtīšanu/piegādi Pārdevējam. Ja prece neatbilst nelietotas preces nosacījumiem, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt no Pircēja preces vērtības zuduma kompensāciju.

Drošība un personas dati

Pārdevējs ievēro LR un EU normatīvos aktus, tai skaitā Fizisku personu datu apstrādes likumu https://likumi.lv/ta/id/300099-fizisko-personu-datu-apstrades-likums

Noslēgtais preču pirkuma līgums, pirkumu vēsture vai pirkumu grozs ir konfidenciāla informācija un Pārdevējs nav tiesīgs to izpaust trešajām personām.

Reģistrētie personas/pircēja dati ir pirkuma informācija, vārds, uzvārds, adrese, tālrunis un citi dati, kurus Pircējs sniedzis, noslēdzot preces pirkuma līgumu. Personas datu apstrādātājs ir SIA Viss visapkart tīrs

Pircējs apstiprina, ka piekrīt personas datu apstrādei Līguma nosacījumu izpildes nodrošināšanai un citiem mērķiem, kuriem Pircējs sniedzis īpašu atļauju.

Pārdevēja mājās lapai ir SSL sertifikāts, kas nodrošina Pārdevēja un Pircēja komunikācijas drošību.

Maksājumu apstrādi nodrošina Paysera e-komercijas maksājumu modulis. Pārdevējam nav pieejami Pircēja maksājumu iniciēšanas/apstiprināšanas rīki.

Pircējam ir tiesības mainīt, dzēst vai labot sniegtos datus, kā arī aizliegt savu datu izmantošanu.

Strīdi un domstarpības

Strīdus un domstarpības, kas radīsies, izpildot darījumu, Puses pēc iespējas risinās pārrunu ceļā, bet, ja tas nebūs iespējams, tad LR likumdošanā noteiktajā ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtībā.

Pārdevēja un Pircēja savstarpējās tiesības un pienākumus nosaka www.qwic.lv vietnē ievietotie noteikumi un LR normatīvie akti, tai skaitā Patērētāju aizsardzības likums https://likumi.lv/doc.php?id=23309